UHB砂浆泵

产品绍介   UHB系列砂浆泵具有耐磨耐蚀特性,对湿式脱硫法,尤其是火电厂烟气脱硫泵、北方地区供暖烟气脱硫泵、锅炉除尘烟气脱硫泵的脱硫等,具有使用寿命长、检修周期长特点。

产品绍介

   UHB系列砂浆泵具有耐磨耐蚀特性,对湿式脱硫法,尤其是火电厂烟气脱硫泵、北方地区供暖烟气脱硫泵、锅炉除尘烟气脱硫泵的脱硫等,具有使用寿命长、检修周期长特点。

标签: 砂浆泵